Rehabilitació d’edifici plurifamiliar

Rehabilitació d’edifici plurifamiliar Arquitecte: Carles Anton Any: 2013-14 Lloc: Sabadell Client: Comunitat propietaris Estat: Finalitzat Descripció: Renovació de la xarxa de sanejament vertical vista i horitzontal soterrada. Rehabilitació de les façanes dels patis afectats pel canvi de sanejament. Reforma d’un dels vestíbuls eliminant les barreres arquitectòniques provocades per graons existents fins a l’accés a...

Genial

Genial Arquitecte: Joan Palomas i Joan Argelaguet Any: 2013 Lloc: Sabadell Superfície: 126 m2 Client: particular Estat: Finalitzat Descripció: Reforma de local comercial per a restaurant-sala d’exposicions a la planta baixa d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres al centre de Sabadell. Obra realitzada en col.laboració amb l’arquitecte interiorista Carles...

Binissalem

Binissalem Arquitecte: Joan Palomas i Joan Argelaguet Any: 2010 Lloc: Binissalem (Mallorca) Superfície: 325 m2 Client: particular Estat: Finalitzat Descripció: Rehabilitació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres en el centre històric de Binissalem...

Rehabilitació façana i instal·lació ascensor

Rehabilitació façana i instal·lació ascensor Arquitecte: Carles Anton Any: 2010 Lloc: Sabadell Client: Comunitat propietaris Estat: Finalitzat Descripció: Reforma de façana en edifici plurifamiliar, instal·lació d’ascensor amb reforma de vestíbul. Es tractava d’eliminar les barreres arquitectòniques provocades per graons existents fins a l’accés a...

Disseny de floristeria

Disseny de floristeria Arquitecte: Carles Anton Any: 2010 Lloc: Matadepera Client: Temps de flors Estat: acabat Descripció: Disseny interior de local destinat a floristeria. Distribució dels espais de botiga i obrador i zona d’exposició...