Covadonga

Covadonga Arquitecte: Joan Palomas i Joan Argelaguet Any: 2006 Lloc: Sabadell Superfície: 5000 m2 Client: PROV-INFI-ARRAHONA S.L. Estat: Obra no realitzada. Descripció: Proposta de modificació de l’ordenació i l’ús (de industrial a residencial) de la U-90 de...

Can Roqueta

Can Roqueta Arquitecte: Joan Palomas i Joan Argelaguet Any: 2009 Lloc: Sabadell Superfície: 15580 m2 Client: Ajuntament  de Sabadell Estat: Concurs Descripció: Projecte per a Centre d’Empreses al polígon industrial de Can Roqueta de Sabadell. Realitzat amb col.laboració amb l’estudi d’Arquitectura...

Sant Nicolau

Sant Nicolau Arquitecte: Joan Palomas i Joan Argelaguet Any: 2009 Lloc: Sabadell Superfície: —– m2 Client: particular Estat: Concurs Descripció: Projecte de remodelació de l’edifici de primària d’una escola de...

Piscina Lliçà d’Amunt

Piscina Lliçà d’Amunt Arquitecte: Joan Palomas i Joan Argelaguet Any: 2008 Lloc: Lliçà d’Amunt Superfície: 14170 m2 Client: Ajuntament  de Lliçà d’Amunt Estat: Concurs guanyat. Obra no realitzada. Descripció: Projecte de piscina coberta municipal i sales polivalents a Lliçà d’Amunt. Realitzat en col.laboració amb l’arquitecte Adam...

Eix Macià

Eix Macià Arquitecte: Joan Palomas i Joan Argelaguet Any: 1995 Lloc: Sabadell Superfície: 5500 m2 Client: Ajuntament  de Sabadell Estat: Concurs Descripció: Projecte d’edifici plurifamiliar amb un total de 30 habitatges, locals comercials i aparcaments en zona de volumetria especial a l’Eix Macià de...