Rehabilitació façana i instal·lació ascensor


Arquitecte: Carles Anton
Any: 2010
Lloc: Sabadell
Client: Comunitat propietaris
Estat: Finalitzat


Descripció:
Reforma de façana en edifici plurifamiliar, instal·lació d’ascensor amb reforma de vestíbul. Es tractava d’eliminar les barreres arquitectòniques provocades per graons existents fins a l’accés a l’ascensor.