Rehabilitació d’edifici plurifamiliar

Arquitecte: Carles Anton
Any: 2013-14
Lloc: Sabadell
Client: Comunitat propietaris
Estat: Finalitzat


Descripció:
Renovació de la xarxa de sanejament vertical vista i horitzontal soterrada. Rehabilitació de les façanes dels patis afectats pel canvi de sanejament. Reforma d’un dels vestíbuls eliminant les barreres arquitectòniques provocades per graons existents fins a l’accés a l’ascensor.