Arimón

Arquitecte: Joan Palomas i Joan Argelaguet

Any: 1999

Lloc: Sabadell

Superfície: 3745 m2

Client: SUDEX S.L.

Estat: Finalitzat


Descripció:

Edifici de 32 habitatges, locals comercials i aparcaments en una zona residencial en volumetries especials. Es tracta d’una torre de planta quadrada de planta baixa i vuit pisos d’alçada.